Kontakt 24/h
607-921-949
Koordynator Grupy Szybkiego Reagowania

Sieci ratunkowe

Amatorska Sieć Ratunkowa Zachodniopomorskiego OT PZK w Szczecinie brak gotowości
Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej pełna gotowość
Kujawska Sieć Łączności Kryzysowej SP EmCom Kujawy brak gotowości
Lubelska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa brak gotowości
Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności [OSR] brak gotowości
Oleska Sieć Ratunkowa pełna gotowość
Pomorska Sieć Łączności Kryzysowej brak gotowości
Radioklub przy GPR Jastrzębie Ratownictwo Podziemne pełna gotowość
Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa [RKSR] pełna gotowość
SP EmCom Sieradz brak gotowości
Skierniewicka Sieć Łączności Kryzysowej brak gotowości
Wielkopolska Sieć Łączności Kryzysowej pełna gotowość
Łódzka Amatorska Sieć Ratunkowa brak gotowości
Łączność Kryzysowa Podlasie pełna gotowość
Grupa Szybkiego Reagowania pełna gotowość

Aktywność EmCom

Akcja Status Początek (UTC) Czas trwania
Zagubiony Jacht Zakończono 02.02.2017 16:31 17:29
Ćwiczenia "ŚNIEŻYCA 2017" Zakończono 22.01.2017 14:30 02:40
X
8 sieci w gotowości
Zagrożenia Freq
Animacje tła
Widget
Czas UTC